Vườn

Trồng trọt lâu dài cho đất mở

Dưa chuột cho quả dài là một loại cây trồng trong vườn phổ biến mọc trên đất mở, phát triển nhanh và cho quả trong một thời gian dài. Nó làm hài lòng với dưa chuột thơm trong hơn 3 tháng, trước khi bắt đầu sương giá đầu tiên. Nhưng về cơ bản vụ thu hoạch cuối cùng được thực hiện vào cuối tháng Tám. Với việc lựa chọn hạt giống, trồng, canh tác, chăm sóc thích hợp, bạn có thể tăng đáng kể mùa sinh trưởng của chúng.

Các giống dưa chuột chính, năng suất cao

Các giống dưa chuột chính mở, đậu quả trong một thời gian dài: Mẹ chồng, Piccolo, Excelsior, Lực lượng Bogatyrskaya, Ajax, Làn sóng xanh, Avalanche.

Lớp "mẹ chồng"