Thiết kế cảnh quan

Geyhera tuyệt vời - sử dụng trong khu vực cảnh quan

Cảnh quan của trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cư dân mùa hè phải tính đến các đặc điểm khí hậu, thành phần đất, thời gian và khả năng tài chính. Mục tiêu chính vẫn là vẻ đẹp của trang web trong suốt cả năm. Do đó, việc lựa chọn các nhà máy là một phần quan trọng của quy hoạch. Một trong những loại cây lâu năm trang trí phổ biến, thường được sử dụng cho thiết kế cảnh quan, là geyhera.