Hộ gia đình

Cho ong ăn mùa thu với xi-rô đường

Cho ong ăn vào mùa thu bằng xi-rô đường được thực hiện trong trường hợp cây mật ong xấu, khối lượng bơm lớn, nếu ong không có thời gian chuẩn bị đủ lượng sản phẩm cho mùa đông hoặc mật ong kém chất lượng. Mặc quần áo hàng đầu vào mùa thu được đưa ra tại một thời điểm nhất định, theo công nghệ chuẩn bị.