Vườn

Cách trồng cây ăn quả vào mùa xuân.

Cấy là một trong những cách sinh sản phổ biến nhất của cây ăn quả và cây bụi. Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm, trong đó chính là một khoản tiết kiệm đáng kể: người làm vườn không phải mua cây giống đầy đủ, vì ngay cả một chồi cũng có thể đủ để tiêm phòng. Có thể cấy cây ăn quả vào mùa xuân hoặc mùa hè, trong khi biến thể mùa xuân là thích hợp hơn, vì nó cung cấp khả năng ghép cao hơn. Không phải mọi người làm vườn đều thực hiện việc sinh sản của cây ăn quả bằng cách đâm chồi hoặc cắt, nhưng trong thực tế, điều này không quá khó: bạn chỉ cần chọn phương pháp ghép thích hợp.