Vườn

Ứng dụng của vỏ hạt thông

Vỏ hạt thông là một phương thuốc tự nhiên đã tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, thẩm mỹ và làm vườn. Hạt thông là một kho báu thực sự của các khu rừng phía bắc. Chúng có thể được sử dụng sống hoặc chiên, hoặc làm thuốc sắc, rượu hoặc dầu.