Thiết kế cảnh quan

Mặt tròn, lá đâm, hoảng sợ

Hình ảnh và mô tả của kìm sẽ giúp người làm vườn lựa chọn sự đa dạng mong muốn. Cây kỳ lạ này là một cây lâu năm, gợi nhớ đến một liana. Theo quy luật, nó phát triển ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tên này được lấy vì lý do chính đáng: điều này là do thực tế là cây ăn các cây khác, do đó nó phá hủy chúng. Trong hầu hết các trường hợp, kìm gỗ được sử dụng để thiết kế các cầu cảng và tường của các tòa nhà.

Mẹo! Trước khi trồng dây leo, cần cân nhắc rằng những cây khác ở gần, sẽ chết sau một thời gian.