Xây dựng

Cách khử trùng đất trong nhà kính vào mùa thu

Cây trồng trong nhà kính vào mùa thu là một phần quan trọng của việc chuẩn bị vườn trước mùa đông. Nó cho phép bạn giảm đáng kể thời gian dành cho các công việc này vào mùa xuân, và cũng thực hiện chức năng vệ sinh. Chuẩn bị đất mùa thu là chìa khóa cho một vụ thu hoạch tốt.

Cách chuẩn bị đất trong nhà kính vào mùa thu

Trong năm, đất trong nhà kính bị cạn kiệt rất nhiều. Ngoài ra, ở lớp trên của nó tích lũy các chất có hại, cũng như các tác nhân gây bệnh của các bệnh khác nhau. Do đó, cứ sau 5 năm, mặt đất trong nhà kính cần phải được thay đổi hoàn toàn, và mỗi mùa thu, để thực hiện các công việc xử lý vệ sinh và cải thiện chất lượng của lớp màu mỡ phía trên.