Vườn

Hà Lan chăn nuôi

Mỗi mùa, thị trường trồng và trồng nguyên liệu chứa đầy các giống mới và giống rau. Theo thống kê, trong 30 năm qua, số lượng hạt giống đa dạng để trồng trong các ngôi nhà và trang trại mùa hè đã tăng gấp 10 lần.